Home Про фонд

Загальна інформація

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області (РФПП по Івано-Франківській області) створено 12 вересня 2000 року відповідно до Указу Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 12 травня 1998 року за №456/98.

Фонд як некомерційна, неприбуткова установа здійснює свою діяльність за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів. РФПП по Івано-Франківській області керується в основному Законом України „Про державну підтримку малого підприємництва” №2063-III від 19.10.2000 року та іншими нормативно-правовими актами України.

Законодавчо Фонд визначено як організацію, яка проводить фінансове забезпечення реалізації державної політики підтримки розвитку підприємництва на регіональному рівні.

Керуючись засадами цієї політики, а також враховуючи вітчизняний і світовий досвід впливу держави на процеси розвитку ринкової економіки, РФПП ставить перед собою такі цілі:

створення фінансово-економічних і організаційно-правових умов розвитку підприємництва на регіональному рівні;

формування регіональної системи підтримки підприємництва в Івано-Франківській області та забезпечення її ефективного функціонування.

створення умов для використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів

Засновниками РФПП по Івано-Франківській області є:

- Український фонд підтримки підприємництва;

- Івано-Франківська обласна державна адміністрація;

- Івано-Франківська обласна рада.

Наша місія – всебічна допомога та підтримка діяльності підприємців, розширення їх економічних можливостей, надання доступу до фінансових ресурсів, які необхідні їм для успішного ведення своєї діяльності.