Home Про фонд Історія утворення

Історія створення

e-mail Друк PDF

 

Формування конкурентноспроможної соціально спрямованої економіки з розвиненим приватним сектором та його важливою складовою – підприємництвом є стратегічним курсом економічної політики України.

З метою сприяння реалізації цієї політики та створення відповідних умов для розвитку МСП у грудні 1991 року Кабінет Міністрів України створив Український національний фонд підтримки підприємництва і розвитку конкуренції, який у серпні 1995 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 687 був перетворений в Український фонд підтримки підприємництва (УФПП).

На сьогодні в Україні спільно з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування Український фонд підтримки підприємництва (УФПП) є співзасновником 25 регіональних фондів підтримки підприємництва.

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області (РФПП по Івано-Франківській області, Фонд) створено 12 вересня 2000 року з метою:

- реалізації державної політики з питань розвитку та фінансово-кредитної підтримки підприємництва на регіональному рівні,

- здійснення фінансово-економічного аналізу інвестиційних, підприємницьких проектів і програм регіонального рівня та проведення їх фінансування;

- надання бізнес-консультацій з різноманітних питань, здійснення інформаційно-довідкової, навчально-освітньої та ресурсної підтримки підприємництва;

- сприяння формуванню розвинутої інфраструктури для забезпечення ефективної підприємницької діяльності в Івано-Франківській області та ін.

За час діяльності РФПП концептуальні підходи до впровадження державної політики підтримки підприємництва на регіональному рівні зазнали суттєвих перетворень, поступово змінюючись від прямої фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва, до реалізації різноманітних, у тому числі соціально спрямованих програм. У даний час робота РФПП спрямована на побудову ефективної системи підтримки підприємництва, не тільки на регіональному, але й на місцевих рівнях.

РФПП по Івано-Франківській області у 2005 році презентував 2 нових для України проекти:

1. У 2005 році почав діяти Фонд гарантування позик, який є структурним підрозділом Регіонального фонду підтримки підприємництва по Івано-Франківській області. Фонд гарантування позик створений на виконання підпрограми фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Івано-Франківській області на 2005-2006 роки з метою забезпечення доступу підприємців до кредитних ресурсів банківських установ і розвитку малого підприємництва в Івано-Франківській області.

Варто зазначити, що таку структуру створено вперше не тільки в області, але й вперше впроваджено на рівні України в цілому.

2. Починаючи з 2006 року в рамках реалізації заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Івано-Франківській області на 2005-2006 роки з метою забезпечення доступу підприємців до кредитних ресурсів банків Регіональний фонд підтримки підприємництва в Івано-Франківській області впроваджує Програму часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва, які працюють в пріоритетних галузях економіки Івано-Франківської області

Також Фонд має позитивний досвід у впровадженні в регіоні наступних заходів, зокрема успішно реалізовано:

1. Регіональні програми підтримки малого підприємництва в Івано-Франківській області на 2003-2004 рр., 2005-2006 рр., 2007-2008 рр., також реалізуються заходи Регіональної програми на 2009-2010 рр.

2. Заходи Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.

3. Проект «Створення та розвиток Консультаційного центру на базі РФПП».

4. РФПП виступав партнером та виконавцем заходів проекту "Покращення середовища для розвитку
малого та середнього підприємництва» EuropeAid/114091/C/SV/UA.

5. Участь у реалізації проекту «Сприяння ПАРП розвитку українського сектора підтримки малих та середніх підприємств як елементу формування громадянського суспільства в Україні».

6. Реалізація в області міжнародної навчальної програми молодіжного підприємництва «Трамплін» Департаменту Міжнародного Розвитку Британського Уряду.

7. Програми фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва в області: «Створення Фонду гарантування позик», «Реалізація програми мікрокредитування через кредитні спілки», «Програми часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами малого бізнесу в банках», інші.

8. Варто також відмітити, що РФПП є єдиною структурою, яка уповноважена на реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу в області, в той же час РФПП активно співпрацює і підтримує діяльність інших об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва в регіоні.

 

Останнє оновлення на Четвер, 21 січня 2010, 09:55