Home Про фонд Завдання та напрямки діяльності

Основні напрямки діяльності

 

РФПП здійснює покладені на нього завдання на основі системного підходу до вирішення проблеми державної підтримки підприємництва і спрямовує свої зусилля у наступних напрямках:

впровадження державної політики фінансової підтримки підприємництва, здійснення на обласному рівні фінансово-кредитної підтримки підприємництва за передбаченими відповідними напрямами програм через уповноважені банки, які визначаються на основі тендеру, та контроль за цільовим використанням коштів, отриманих суб`єктами підприємницької діяльності від РФПП;

активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого та середнього підприємництва, пошук нових форм та механізмів її здійснення;

співпраця з органами державної влади та самоврядування області в розробці і реалізації соціально-економічних програм, спрямованих на розвиток підприємництва, зменшення соціальної напруги, покращення виробничого, фінансового і науково-технічного стану регіону та відтворенню його природних ресурсів;

підвищення добробуту громадян шляхом залучення населення до підприємницької діяльності, створення робочих місць, працевлаштування громадян, вирішення проблеми самозайнятості;

створення сприятливого підприємницького клімату як гарантії консолідації зусиль у напрямку поглиблення співробітництва з донорськими організаціями й участі в міжнародних проектах.

Здійснення інформаційного забезпечення, обліку та аналізу потреб, можливостей залучення, надходжень та ефективності використання вітчизняних та іноземних інвестицій та кредитів, іншої фінансової та технічної допомоги, спрямованих на розвиток малого і середнього бізнесу та підтримку вітчизняного товаровиробництва в регіоні;

сприяння формуванню розвинутої інфраструктури для забезпечення ефективної підприємницької діяльності в регіоні та інші.