Home Про фонд Організаційна структура

Організаційна структура

 

Відповідно до установчих документів, вищим органом правління Регіонального фонду підтримки підприємництва по Івано-Франківській області є Наглядова рада Фонду, яка діє на підставі Положення. До складу Наглядової ради Фонду входять по одному представнику від кожного Засновника Фонду.

Виконавча дирекція є виконавчим органом Фонду і забезпечує організацію статутної діяльності Фонду та виконання рішень Наглядової ради. Керує роботою виконавчої дирекції директор Фонду, який призначається та звільняється рішенням Наглядової ради Фонду.

Також при РФПП по Івано-Франківській області діє Інвестиційний комітет, який створено з метою розгляду та затвердження заяв (бізнес-планів) інвестиційних проектів, що подаються для подальшого фінансування до РФПП по Івано-Франківській області.

В організаційно-виробничій структурі РФПП по Івано-Франківській області є два підрозділи: Консультаційний центр та Гарантійний фонд.

Консультаційний центр створено 1 грудня 2003 року в рамках реалізації заходів “Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2003 рік”. Основною метою діяльності даного структурного підрозділу є надання комплексних консультаційних, інформаційно-довідкових, консалтингових, ресурсних, навчально-освітніх та викладацьких послуг у сфері малого і середнього підприємництва, проведення просвітницьких та інших заходів з питань розвитку підприємництва в Івано-Франківській області.

Гарантійний фонд утворено 01 вересня 2005 року на виконання підпрограми фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Івано-Франківській області на 2005-2006 роки з метою забезпечення доступу підприємців до кредитних ресурсів банківських установ і розвитку малого підприємництва в Івано-Франківській області.

Варто зазначити, що таку структуру створено вперше не тільки в області, але й вперше впроваджено на рівні України в цілому.