Home Про фонд Результати діяльності

Результати діяльності

 

В рамках реалізації заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва Івано-Франківській області на 2009-2010 рр. та Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області у 2009 році спрямовував свою діяльність в таких напрямках:

1. Надання пільгових кредитів суб’єктам малого підприємництва, які працюють в пріоритетних галузях економіки Івано-Франківської області

1. Надання пільгових кредитів суб’єктам малого підприємництва, які працюють в пріоритетних галузях економіки Івано-Франківської областіі за рахунок коштів обласного бюджету

 

(згідно Положення про порядок надання Регіональним фондом підтримки підприємництва по Івано-Франківській області фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого рішенням обласної ради №287-13/2007 від 25.05.2007р.)

За 2009 рік Фондом профінансовано 12 інвестиційних проекти суб’єктів малого підприємництва на загальну суму 1 522,37 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету, в тому числі:

- 800,00 тис. грн. – кошти загального фонду;

- 722,37 тис. грн. – кошти спеціального фонду.

За рахунок реалізації зазначених проектів передбачено створення 49 нових робочих місць та збереження 141 існуючих. Сума надходження податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва, які отримали фінансово-кредитну підтримку через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, становитиме 704,71 тис. грн. (розрахунково, згідно бізнес-планів).

2. Фінансування інвестиційних проектів суб’єктів малого підприємництва на конкурсних засадах з районних (міських) бюджетів та Регіонального фонду підтримки підприємництва на паритетній основі

Регіональний фонд підтримки підприємництва співпрацює з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо залучення коштів відповідних бюджетів для фінансової-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Фінансування інвестиційних проектів по районах Івано-Франківської області у 2009 році:

Рогатинський район (4 проекти) на загальну сумму 782,37

Коломийський район (2 проекти) на загальну сумму 300,00

Долинський район (2 проекти) на загальну сумму 200,00

Рожнятівський район (1 проект) на загальну сумму 180,87

Городенківський район (1 проект) на загальну сумму 139,13

Богородчанський район (1 проект) на загальну сумму 120,00

Снятинський район (1 проект) на загальну сумму 100,00

 

3. Впровадження механізму гарантування кредитів

У 2005 році почав діяти Фонд гарантування позик, який є структурним підрозділом

Регіонального фонду підтримки підприємництва по Івано-Франківській області. Тоді ж, застосовуючи схему гарантування кредитів, профінансовано перший бізнес-проект на загальну суму 360,0 тис. грн. (внесок РФПП – 70,0 тис. грн.).

Протягом 2009 року проводилась робота щодо удосконалення даного механізму фінансово-кредитної підтримки та залучення фінансових ресурсів для подальшого впровадження програми.

 

4. Реалізація програми часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими в банківських установах суб’єктами малого підприємництва, які працюють в пріоритетних галузях економіки Івано-Франківської області

(згідно Розпорядження голови Івано-Франківської ОДА „Про порядок часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва” №330 від 07.06.2006р., зареєстрованого в Івано-Франківському обласному управлінні юстиції за №22/824 від 22.06.2006 р.)

 

У липні 2007 року фінансово-кредитну підтримку у вигляді часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва в банківських установах, надано Приватному підприємству фірма “Кала” (Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Клубівці, урочище Таборищі., Директор – Калиняк Богдан Степанович) на таких умовах:

- розмір відсоткової ставки по кредиту, що підлягає компенсації - 10% (десять відсотків) річних;

 

- сума кредиту, яка підлягає компенсації - 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;

- термін компенсації - 36 місяців.

Загальна вартість інвестиційного проекту “Організація виробництва євро-вікна та оргалітових блоків” - 1 500 000 грн., з них:

1 300 000 грн. – кошти фінансово-кредитної установи;

200 000 грн. – власні кошти підприємства.

В результаті реалізації проекту передбачено створення 24 нових робочих місць та збереження 26 існуючих.

Сума надходження податків та обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів – 461,15 тис. грн.

Сума відсотків компенсованих за кредитом за рахунок коштів РФПП по Івано-Франківській області у 2009 році становить 44,20 тис. грн.

 

ІІ. Діяльність Консультаційного центру на базі РФПП по Івано-Франківській області

Консультації

На протязі 2009 року спеціалістами Фонду надано понад 3000 консультаційних послуг (найактуальнішими для підприємців є консультації щодо бізнес-планування, фінансового забезпечення підприємницької діяльності, оподаткування).

Також, за участю спеціалістів Консультаційного центру, РФПП по Івано-Франківській області на протязі 2009 року:

- розроблено 30 бізнес-планів,

- надано допомогу при розробці – 22,

- було організовано 45 семінарів, конференцій, нарад, тренінг-курсів та інших заходів. В проведених заходах прийняло участь 915 осіб.

- прийнято участь в організації 34 семінарів, тренінгів, конференцій, нарад, круглих столів та інших заходів щодо підтримки МСП на регіональному рівні (в їх організації). Це дало змогу залучити до проведених заходів більше 1800 осіб.

III. Формування інфраструктури підтримки підприємництва в області.

1. Організація та координація діяльності Районних фондів підтримки підприємництва

РФПП по Івано-Франківській області виступає співзасновником районних фондів підтримки підприємництва: “Городенківський бізнес-центр”, “Тлумацький бізнес-центр”, “Косівський бізнес-центр” та “Бізнес-Центр” МБЕРІФ РМ (м. Рогатин).

На протязі 2009 року Фонд координував роботу цих структур, надавав їм методичну, консультаційну та іншу допомогу. РФПП надавав вищезазначеним фондам можливість самореалізовуватися, збільшувати спектр послуг для підприємців, поширювати свій вплив на розвиток району.