Home Програми фінансування

Пільгове кредитування

e-mail Друк PDF

Починаючи з 2001 року РФПП по Івано-Франківській області розроблено та використовується на практиці дієвий механізм фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва через уповноважений банк за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів та власних коштів (кошти рефінансування). Дана програма фінансування підприємницьких проектів являє собою прозорі, скоординовані дії виконавців – учасників програми, які ведуть до досягнення очікуваних позитивних результатів, зокрема:

 • забезпечення доступу субєктів малого підприємництва до кредитних ресурсів на пільгових умовах;
 • створення нових робочих місць, збереження існуючих;
 • розвиток пріоритетних галузей економіки регіону;
 • реалізація інвестиційно привабливих проектів;
 • збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів за рахунок діяльності суб’єктів малого підприємництва та реалізації профінансованих проектів;
 • супровідне інформаційне, консультаційне забезпечення представників малого бізнесу;
 • залучення незахищених категорій населення в підприємницьке середовище,
 • зниження соціальної напруженості в регіоні через розвиток самозайнятості та підтримку підприємництва;
 • реінвестування повернених коштів за раніше виданими кредитами в подальше фінансування проектів.

Фінансово-кредитна підтримка інвестиційних проектів здійснюється на підставі наступних внутрішніх нормативних документів:

 1. Положення про фінансування суб’єктів малого підприємництва за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів через РФПП по Івано-Франківській області.
 2. Положення про Інвестиційний комітет РФПП по Івано-Франківській області.

Саме така програма державної фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва відповідає вимогам чинного законодавства, передбачає повернення, акумулювання (зокрема крім коштів державного й обласного, залучаються кошти районних бюджетів) й ефективне використання бюджетних коштів, і найголовніше - відпрацьована на практиці та на її основі вже досягнуто позитивних результатів.

 

 

Останнє оновлення на Четвер, 24 грудня 2009, 10:12