Home Фінансово-кредитні програми Пільгове кредитування

Надання пільгових кредитів

 

Фінансування проектів проводиться на основі конкурсного відбору на підставі рішення Інвестиційного комітету Фонду. Фінансова підтримка здійснюється у вигляді пільгового кредиту через Головне управління Державного казначейства України на умовах:

-  забезпеченості,

-  цільового використання,

-   повернення коштів,

- строковості,

-  платності,

-  конкурсного відбору.

При кредитуванні застосовується відсоткова ставка у розмірі 15 % річних. Кредит надається в гривнях, терміном до 3-х років. Фінансування проектів здійснюється тільки при наявності гарантії повернення коштів (застава майна: співвідношення суми кредиту до вартості предмету застави – min 1:1,5; банківська гарантія, договір поруки). Предметом застави може бути:

- нерухомість;

- обладнання;

- автотранспортні засоби, інше.

Кредит надається у таких сферах діяльності:

- виробництві;

- туризмі, в.ч. сільському зеленому;

- будівництві;

- побутовому обслуговуванню населення;

А також у сферах:

- розроблення та впровадження інновацій;

- енергозбереження;

- впровадження стандартів ISO.

Кредит не надається на:

- покриття боргів;

- неприбуткові проекти;

- цілі споживчого характеру;

- проекти суб’єктів малого підприємництва у сферах діяльності: діяльність, пов’язану з виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї; діяльність, пов’язану із обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; діяльність із виготовлення, обігу та продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв; ігорний бізнес та казино; здійснення валютних операцій та інвестування у цінні папери; екологічно шкідливе виробництво.

Фінансування проектів здійснюється тільки при відповідності їх таким вимогам:

- суб'єкти МП – резиденти України, зареєстровані та які здійснюють господарську діяльність на території Івано-Франківської області;

- термін діяльності суб'єкта малого підприємництва з початку заснування (не менше 3 міс);

- прибуткова діяльність;

- позитивна кредитна історія;

- реалізація проектів повинна передбачати збільшення кількості нових робочих місць, збереження існуючих, надходження коштів до бюджетів всіх рівнів;

- достатній рівень підготовленості до практичної реалізації проекту, відповідність пріоритетним напрямам розвитку;

- цільове спрямування та окупність проекту;

- власний внесок у проект.

Для розгляду питання стосовно надання фінансово-кредитної підтримки через РФПП по Івано-Франківській області Вам необхідно подати Заявку встановленого зразка та пакет документів для формування особистої справи, що відображає правовий та фінансовий стан Вашої підприємницької діяльності (в т.ч. бізнес-план проекту).