Home Фінансово-кредитні програми Мікрокредитування через кредитні спілки

Кредитування через кредитні спілки

З метою забезпечення доступу суб’єктів малого підприємництва до короткотермінових, “дешевих” кредитів невеликих розмірів з 2005 року Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області впроваджує Програму мікрокредитування через місцеві кредитні спілки. Реалізація даної програми здійснюється в рамках виконання заходів Регіональних програм підтримки малого підприємництва в Івано-Франківській області.

Суть програми полягає у спільних діях Фонду та кредитних спілок області щодо кредитування виключно підприємців за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів, кредитних портфелів Фонду та кредитних спілок. Основними перевагами й особливостями програми є:

 • кредити на започаткування бізнесу;
 • можливість отримання кредитів без забезпечення;
 • низька процентна ставка за кредитом (мах – 15 %);
 • кредити невеликих розмірів (до 20 000 грн) на короткий термін;
 • участь органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Кредитування суб’єктів малого підприємництва через кредитні спілки здійснюється за наступних умов:

 • кредит надається на започаткування / ведення підприємницької діяльності;
 • строк кредиту не перевищує два роки;
 • проект, на реалізацію якого надається кредит, повинен передбачати збільшення кількості нових робочих місць, збереження існуючих, надходження коштів до бюджетів різних рівнів;
 • інші додаткові умови встановлені місцевою кредитною спілкою.

Фінансово-кредитна допомога суб’єктам малого підприємництва не надається на:

 • формування та збільшення статутного фонду;
 • виплату штрафних санкцій, кредитів, отриманих суб’єктами малого підприємництва в інших фінансово-кредитних установах;
 • проекти, суб’єкти МП яких визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство;
 • проекти, суб’єкти МП яких подали неправдиву інформацію стосовно себе, свого фінансово-кредитного стану чи проекту;
 • неприбуткові проекти та цілі споживчого характеру;
 • діяльність суб’єктів МП, пов’язану з виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї.

Кредитна спілка самостійно:

- проводить оцінку фінансової спроможності суб’єкта МП;

- приймає рішення щодо кредитування суб’єктів МП;

- визначає спосіб та розмір забезпечення кредиту;

- здійснює поточні перевірки фінансового стану суб’єкта МП на підставі первинних бухгалтерських документів, що відображають господарську та фінансову діяльність;

- здійснює моніторинг реалізації проекту суб’єкта МП, на який видано кредит, цільового використання кредитних коштів відповідно.