Home Фінансово-кредитні програми Гарантування кредитів

Гарантування кредитів

Прагнучи удосконалити та урізноманітнити механізм фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу 01 вересня 2005 року було створено Фонд гарантування позик, як структурний підрозділ Регіонального фонду підтримки підприємництва по Івано-Франківській області (надалі – РФПП) без права юридичної особи.

Створення фонду гарантування позик та провадження механізму гарантування кредитів здійснювалось в рамках виконання заходів підпрограми фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Івано-Франківській області на 2005-2006 роки.

Основною метою діяльності Фонду гарантування позик є забезпечення доступу суб’єктів малого підприємництва (особливо тих, які не мають належного забезпечення кредиту) до фінансових ресурсів в області, не створюючи при цьому конкуренцію банківським установам.

Поступово досліджуючи даний напрям діяльності, РФПП було зроблено висновки, що запровадження гарантійної схеми є досить успішним, ефективним методом фінансування малого бізнесу в інших країнах та надзвичайно перспективним процесом в Україні. Саме тому, а також використовуючи наявний досвід у сфері кредитування малого бізнесу, РФПП було розпочато роботу в даному напрямі.

Основними завдання Фонду гарантування позик є:

 • Вибір на конкурсній основі фінансово-кредитної установи, в якій розміщуватимуться кошти для часткового забезпечення кредитів суб’єктів малого підприємництва.
 • Перевірка заяв, прийняття рішень щодо надання поруки перед фінансово-кредитними установами для фінансування проектів малого бізнесу.
 • Ведення обліку і складання періодичної фінансової звітності ресурсів, наданих як порука, відповідно до чинних нормативів України.
 • Контроль за дотриманням договірних умов суб’єктами підприємницької діяльності та банківськими установами.

Фонд гарантування позик відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує здійснення і досягнення статутних завдань РФПП у сфері підтримки і розвитку малого підприємництва в Івано-Франківській області;
 • розробляє порядок надання фінансового поручительства РФПП;
 • розробляє порядок та забезпечує проведення фінансово-економічного аналізу проектів суб’єктів підприємництва, що звертаються до РФПП з метою отримання фінансового поручительства;
 • надає висновок Інвестиційному комітету про доцільність і можливість надання фінансового поручительства суб’єкту підприємництва;
 • здійснює спільно з уповноваженою банківською установою моніторинг профінансованих проектів суб’єктів господарювання.

Гарантійна схема фінансування малого підприємництва полягає у наданні часткового фінансового поручительства (до 40%) для тих підприємців, які хочуть отримати банківський кредит на розвиток свого бізнесу але не мають належного забезпечення кредиту відповідно до вимог банку.


 

Умови отримання часткового фінансового поручительства:

 • кредит надається Банком на прибуткову діяльність;
 • проект, на реалізацію якого надається кредит, передбачає збільшення кількості нових робочих місць, збереження існуючих, надходження коштів до бюджетів різних рівнів;
 • суб’єкт малого підприємництва не перебуває на стадії санації чи банкрутства;
 • власний внесок суб’єкта малого підприємництва до реалізації проекту повинен складати не менше 30% загальної вартості проекту.

Механізм отримання часткового фінансового поручительства складається з наступних кроків:

- суб’єкт малого підприємництва звертається до банку щодо отримання кредиту;

- у разі недостатності забезпечення кредиту, суб’єкт малого підприємництва звертається до РФПП із заявкою та необхідним пакетом документів для надання Фондом часткової поруки

- на засіданні інвестиційного комітету РФПП розглядається подана заявка та приймається рішення про можливість надання фінансового поручительства та його розміри, витяг із протоколу засідання надсилається банку

- у разі прийняття позитивного рішення Кредитним комітетом банку щодо надання кредиту суб’єкту малого підприємництва, між Банком, Фондом та СМП у дводенний строк укладається договір поруки, де обумовлюються умови часткового забезпечення виконання зобов’язань СМП по кредиту

 


 

Досягнення:

У листопаді 2005 року застосовуючи схему гарантування кредитів спільно з ІФФ Приватбанку було профінансувано перший бізнес-проект ПП Патрійчука Ігоря Володимировича (Рожнятівський р-н, смт. Перегінськ) на загальну суму 360 тис.грн.

Внесок РФПП – 70 тис. грн, що дало можливість отримати необхідну підприємцю-позичальнику суму кредиту, а також значно знизити відсоткову ставку по кредиту.

Бізнес-проект підприємця передбачає розширення виробництва високоякісних меблевих виробів з натуральної деревини, придбання обладнання (сушильної камери), створити до 10 нових робочих місць у Рожнятівському районі Івано-Франківської області