Home Проекти

Серпень 2014 - січень 2017 - проект "Івано-Франківська область - край для туризму"

Проект "Івано-Франківська область - край для туризму" впроваджується департаментом міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Асоційовані партнери проекту: Регіональний туристично-інформаційний центр та Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області.

Тривалість проекту : 30 місяців.Метою проекту є підтримка соціально-економічного зростання Івано-Франківщини через впровадження ефективної регіональної політики та розвиток туристичної галузі Прикарпаття.

Поточна інформація про проект на сайті партнера за посиланням: http://www.rtic.if.ua/content/1

Проект, зокрема, передбачає розробку Регіональної цільової програми розвитку туризму на 2016-2022 роки; створення та оснащення обласного центру розвитку туризму; забезпечення підвищення якості туристичних послуг шляхом консультування та організації курсів підвищення кваліфікації працівників галузі та проведення категоризації садиб; будівництво двох "центрів гостинності" для зупинок туристичних автобусів і короткотермінового відпочинку туристів; встановлення путівників та вказівних знаків до туристичних атракцій; здійснення комплексу маркетингових заходів (проведення круглих столів та конференцій з питань розвитку туризму, видання рекламних друкованих матеріалів, забезпечення участі області у національних та міжнародних туристичних виставках, організація ознайомчих візитів в область для ЗМІ та туристичних фірм);

Слідкуйте за проектом на офіційних сторінках у соцмережі Facebook та YouTube

 

Проект №45358

 

Проект «Податкова реформа - зворотній зв'язок»

 

 

З січня 2012 року розпочалась реалізація проекту «Податкова реформа - зворотній зв’язок», який спрямовано на створення системи громадського впливу на податкову політику держави, шляхом розробки та впровадження місцевих програм залучення громадськості та формування балансів інтересів платників податків, держави та органів місцевого самоврядування.

Актуальність проекту полягає у тому, що після початку податкової реформи пройшов певний час, з’явилися статистичні дані, є офіційна інформація, показники. Місцеві та регіональні органи влади, підприємці, громадяни накопичили питання, проблеми, або, можливо, побачили позитивні зрушення. Є можливість узагальнити, проаналізувати та зробити певні висновки та рекомендації.

Головні проблеми, на вирішення яких спрямовано проект:

-          Відсутня об’єктивна оцінка впливу реформування податкової системи на соціально-економічний розвиток регіонів (районів, міст, селищ).

-          Низький рівень залучення місцевих громад по обговорення та формування податкової політики.

-          Низький рівень обізнаності громадян щодо зв’язку між діями держави та конкретними результатами, що отримує громада та кожен член громади.

-          Низький рівень свідомості громадян щодо їх персонального впливу на політику держави.

-          Відсутні конкретні плани дій на місцевих рівнях щодо організації активного залучення громади до формування політики будь-яких реформ.

-          Завдання проекту

-          Аналіз впливу податкової реформи на соціально-економічні показники місцевих рівнів.

-          Впровадження системних позитивних змін через розробку та затвердження місцевих програм залучення громадськості та формування балансів інтересів платників податків, держави та органів місцевого самоврядування.

-          Формування свідомого ставлення платників податків до податкової політики, ролі кожного громадянина у впровадженні реформ.

-          Розповсюдження позитивного досвіду на інші регіони України.

-          Включення до активної роботи Громадські ради, що створенні при місцевих органах влади.

Ініціатором реалізації проекту виступає Громадська організація «Лабораторія малого бізнесу» (м.Славутич), спільно з Славутицьким міським фондом підтримки підприємництва.

Партнерами проекту є Український фонд підтримки підприємництва, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Полтавській області, громадськими організаціями «Полтавський центр розвитку бізнесу» та «Бізнес-Інкубатор в Івано-Франківській області».

Впродовж ходу реалізації проекту планується провести аналіз впливу податкової реформи на соціально-економічні показники місцевих рівнів шляхом здійснення громадського моніторингу з використанням методів аналізу документів, глибинного інтерв’ю та контент-аналізу на території Івано-Франківської, Київської та Полтавської областей.

Мета проекту:

Створення системи громадського впливу на податкову політику держави шляхом розробки та впровадження місцевих програм залучення громадськості та формування балансів інтересів платників податків, держави та органів місцевого самоврядування

Завдання проекту:

-          аналіз впливу податкової реформи на соціально-економічні показники місцевих рівнів;

-          впровадження системних позитивних змін через розробку та затвердження місцевих програм залучення громадськості та формування балансів інтересів платників податків, держави та органів місцевого самоврядування;

-          формування свідомого ставлення платників податків до податкової політики, ролі кожного громадянина у впровадженні реформ;

-          розповсюдження позитивного досвіду на інші регіони України, що не є залученими до проекту;

-          включення до активної роботи громадські ради, що створені при місцевих органах влади

Концепція проекту:

-          підтримка та розуміння з боку громадськості;

-          формування у свідомості громадян розуміння невідкладності змін;

-          реформа потребує участі громади у розробці спільного бачення та стратегії змін;

-          наголошення на позитивних результатах

Територія, охоплена заходами проекту:

-          м. Славутич;

-          м. Київ та Київська область;

-          Івано-Франківська область;

-          Полтавська область

ЕТАПИ ПРОЕКТУ (ЕТАПИ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ):

 1. 1.Презентація проекту на місцевих рівнях

Мета – ознайомлення влади, податківців, підприємців та громадськості із метою, заходами та очікуваними результати проекту за допомогою фахівців експертних груп проекту.

Кількість осіб презентації – 30 осіб.

Цільова група – представники управлінь економіки та соціального розвитку, податкових адміністрацій, малого та середнього бізнесу, пересічні громадяни.

Термін виконання заходу – 1-27 січня 2012 року

Результат заходу – проведено презентацію та надіслано списки учасників до ЛМБ.

 

 1. 2.Проведення громадського моніторингу

Мета – детальний та професійний аналіз наслідків впровадження Податкової реформи, визначення відношення до Податкової реформи та надання їй об’єктивної оцінки з боку різних кіл суспільства.

Методи моніторингу:

2.1 Збір та аналіз нормативно правових документів та підсумків соціально-економічного розвитку регіонів за 2010 рік та 9-12 місяців 2011 року;

2.2 Збір інформації та контент аналіз;

2.3 Проведення опитування та глибинного інтерв’ю

Термін виконання заходу – з 1 січня по 1 березня 2012 року

 

2.1 Збір та аналіз нормативно правових документів та підсумків соціально-економічного розвитку регіонів за 2010 рік та 9-12 місяців 2011 року.

Очікувана кількість нормативно-правових документів – до 10 з кожного регіону.

Цільова група – представники органів місцевої влади (управління економіки та соціального розвитку).

Можливий перелік документів – підсумки соціально-економічного розвитку регіонів за 2010 рік та 9 місяців 2011 року, паспорта регіонів, рішення ради та виконавчого комітету щодо встановлення розміру податків, регулювання підприємницької діяльності, звіти про виконання бюджетів, бюджети на 2012 рік, положення (рішення) влади про антикризові дії, програми підтримки підприємництва, звіти по програмі підтримки підприємництва, інши НПА, що мають відношення до проекту.

Результат заходу – зібрано нормативно-правові документи та підсумки соціально-економічного розвитку регіонів за 2010 рік та 9 місяців 2011 року та надіслано для аналізу до ЛМБ.

 

2.2 Збір інформації та контент аналіз

Джерела для контент аналізу – місцеві газети та сайти (2 місцеві або регіональні газети за 2011 рік та 2 місцевих або регіональних сайти-аналіз інформації за 2011 рік).

Можлива інформація для контент – аналізу – статті щодо податкової реформи, нормативно-правові документи, загальний доступ до інформації, кількість повідомлень, джерела повідомлень.

Результат заходу – зібрано інформацію для контент-аналізу, надіслано до ЛМБ та проведено контент аналіз.

 

2.3 Проведення опитування та глибинного інтерв’ю

Основна мета опитування та глибинного інтерв’ю – збір детальної інформації від цільових груп щодо впливу Податкової реформи та виявлення проблематики податкового реформування.

Кількість респондентів – 780 осіб (по 260 осіб з кожної області).

Цільова група – представники управлінь економіки та соціального розвитку, спеціалісти податкових адміністрацій, представники малого та середнього бізнесу, пересічні громадяни.

 1. 1.Підприємці (опитування)- по 150 осіб з кожної області (75 – юридичних осіб та 75 – фізичних осіб).

 2. 2.Спеціалісти управлінь економіки та фінансові управління регіонів (глибинне інтерв’ю) - по 5 осіб з кожної області.

 3. 3.Учасники інтерв’ю можуть представляти наступні сфери місцевого управління: загальний соціально-економічний розвиток, регуляторна діяльність, цінова та тарифна політика, бюджетна діяльність, управління майном.

 4. 4.Спеціалісти податкових адміністрацій (глибинне інтерв’ю)- по 5 осіб з кожної області.

 5. 5.Учасники інтерв’ю можуть представляти наступні сфери: адміністрування податків, зборів, робота з фізичними та юридичними особами-підприємцями, податкова звітність, в тому числі й електронна, звітність для органів державної влади тощо.

 6. 6.Жителі (опитування)- по 100 осіб з кожної області.

Результат заходу – партнерами проекту зібрано анкети щодо проведення опитування та глибинного інтерв’ю в кількості 260 анкет для кожної області,а передано до ЛМБ, проведено аналіз та підготовлено аналітичний звіт.

 

 1. 3.Проведення 3-х регіональних круглих столів

Мета – ознайомлення з результатами моніторингу та отримання коментарів, доповнень та пропозицій з боку фахівців щодо результатів проведення моніторингу.

Кількість учасників – 75 осіб (по 25 учасників на кожний «круглий стіл»).

Цільова група – представники адміністрацій, органів місцевого самоврядування, податкових адміністрацій, центрів зайнятості, представників громадських рад.

Термін виконання заходу – з 1-19 квітня 2012 року.

Результат заходу – до відома представників владних структур та громадськості донесено результати моніторингу, отримано коментарі та доповнення з боку фахівців. Підготовлено звіт щодо результатів проведення круглих столів.

 

 1. 4.Розробка та лобіювання прийняття нормативно-правового акту - Програма залучення громадськості до формування податкової політики на місцевих рівнях

Мета – розробка місцевих Програм залучення громадськості до формування податкової політики на місцевих рівнях та донесення об’єктивних результатів громадського моніторингу до представників законодавчої влади та просування пропозицій та рекомендацій від різних кіл суспільства до Податкової сфери, спрямованих на позитивні та системні зміни

Головні документи, які планується розробити – місцеві Програми залучення громадськості до формування податкової політики на місцевих рівнях.

Методи проведення лобістської компанії:

 1. 1.Офіційне повідомлення органів державної влади щодо результатів проекту.

 2. 2.Проведення громадських акцій.

 3. 3.Залучення структур державного впливу.

Термін виконання заходу – з 1 квітня по 30 травня 2012 року.

Результат заходу – розроблено та затверджено 3 Програми залучення громадськості до формування податкової політики на місцевих рівнях (Київська, Полтавська, Івано-Франківська області)та здійснено лобіювання розроблених проектів міських програм з депутатами міських рад через профільні депутатські комісії, до лобістської кампанії залучено Український фонд підтримки підприємництва та Клуб мерів.

 1. 5.Організація та проведення 3-х заключних прес-конференцій

Мета - проведення презентації результатів проведеного громадського моніторингу та розроблених рекомендацій на регіональних прес-конференціях.

Загальна кількість учасників прес-конференцій – 105 осіб (з кожної області по 35 осіб).

Цільова група - представники органів влади, громадських організацій та ЗМІ.

Місце проведення прес-конференцій - Чернігівський, Івано-Франківський та Полтавський Прес-клуб реформ.

Термін виконання заходу – з 19 по 30 червня 2012 року.

Результат заходу – учасники прес-конференцій отримали інформацію про хід та результати проекту

 

Проекти

Проекти